Szerződési feltételek

Ennek a webhelynek (a továbbiakban „webhely” vagy „weboldal”) a felügyelője és a fenntartója a Seiko Epson Corporation („Epson”). A webhely használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak („Használati feltételek”). Mielőtt továbblépne, kérjük, alaposan olvassa el és értelmezze a használati feltételeket.

HA EZT A WEBHELYET AUSZTRÁLIÁBAN HASZNÁLJA, ENNEK A DOKUMENTUMNAK A 8-13. SZAKASZAI ÖNRE IS VONATKOZHATNAK. A 9. ÉS 11. SZAKASZOK ISMERTETIK, HOGY EZEK A SZAKASZOK MIKOR ALKALMAZANDÓAK. A 8-13. SZAKASZOK KÖTELEZŐ JOGI VÉDELMET BIZTOSÍT, AMELY A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓ KI. A JELZETT HELYEKEN ENNEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEKNEK AZ EGYÉB KIKÖTÉSEI IS A 8-13. SZAKASZ HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK.

1.  Szerzői jogi információk

A webhelyen található anyagok szerzői joga a Seiko Epson Corporation vagy más harmadik felek tulajdonát képezi. Az itt tárolt anyagok, illetve azok részei semmilyen formában vagy módon nem másolhatók, módosíthatók, terjeszthetők, illetve nem tehetők közzé, nem tölthetők le, nem tölthetők fel, nem posztolhatók, illetve nem továbbíthatók a Seiko Epson Corporation vagy a szerzői jog tulajdonosa által megadott előzetes írásos engedély nélkül.

2.  Védjegyek

 1. A webhelyen használt és megjelenített védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logójelek a Seiko Epson Corporation vagy harmadik felek bejegyzett védjegyei vagy bejegyzetlen védjegyei.
 2. A „Seiko Epson Corporation” és az Epson logó a Seiko Epson Corporation előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem használhatók, ideértve többek között a jelen weboldalon található anyagok hirdetési célokra történő felhasználását.
 3. A webhelyen használt vagy megjelenő védjegyekkel, szolgáltatás-védjegyekkel és emblémákkal kapcsolatban lásd: „Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  A garancia és a felelősség kizárása

 1. A 9. szakasz (amely akkor érvényes önre, ha ön a webhelyet Ausztráliában használja) értelmében a Seiko Epson Corporation semmilyen garanciát nem vállal a webhelyen található tartalmak, anyagok vagy az információk pontosságát vagy teljességét illetően, beleértve a szoftvereket, a dokumentumokat és a gyakran ismételt kérdéseket.
 2. A 9. és/vagy a 11. szakasz (amely akkor vonatkozhat önre, ha a webhelyet Ausztráliában használja) értelmében a Seiko Epson Corporation semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az ezen a webhelyen található információk hibáiért, és a Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget a webhelyen található információk vagy anyagok használatából eredő károkért vagy veszteségekért. A jelen weboldalon szereplő anyagok és információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
 3. A jelen weboldalon található hivatkozások segítségével elérhető harmadik felek weboldalain (a nem a Seiko Epson Corporation tulajdonában lévő weboldalakon) található tartalmakért, illetve az adott weboldalakon a jelen weboldalra mutató hivatkozásokért minden esetben az adott vállalatok a felelősek, ezek nem tartoznak a Seiko Epson Corporation hatáskörébe.
  A hivatkozott weboldalakat minden esetben az adott weboldalon közzétett használati feltételeknek megfelelően használja. A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmaiért, illetve az azok használatából eredő károkért.

4.  Tiltott magatartás

 1. A 11. szakasz (amely akkor vonatkozhat Önre, ha a webhelyet Ausztráliában használja) értelmében a webhely használata során az alábbiak tilosak.
  1. olyan cselekedet, amely hátrányt vagy kárt okoz egy harmadik fél vagy a Seiko Epson Corporation számára, illetve amely ilyen hátrányt vagy kárt okozhat.
  2. Megszegik vagy potenciálisan megszegik a hatályos törvényeket és jogszabályokat vagy rendeleteket.
  3. Az a magatartás, amellyel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül elsődleges termékként értékesít vagy terjeszt egy olyan anyagot, amely a jelen webhelyen elérhetővé tett vagy közzétett módszer vagy folyamat szerint lett elkészítve vagy gyártva.

5.  Ajánlott böngészők

 1. Javasoljuk, hogy minden esetben az adott böngésző legújabb verzióját használja.
 2. A weboldal megfelelő megjelenítése érdekében kérjük, engedélyezze a JavaScriptet és a stíluslapokat a böngésző beállításaiban.

6.  Személyes adatok kezelése

A webhely használata során az ügyfelektől megszerzett személyes adatok kezelése a Vállalat által külön rögzített „Adatvédelmi szabályzat” betartásával történik.

7.  Irányadó jog és joghatóság

 1. Az itt ismertetett feltételekre Japán törvényei vonatkoznak.
  Amennyiben vitás helyzet alakul ki Ön és az Epson között, a felek kizárólag Tokió város kerületi bíróságán tehetnek jogi lépéseket a másik fél ellen.

[HA EZT A WEBHELYET AUSZTRÁLIÁBAN HASZNÁLJA, ENNEK A DOKUMENTUMNAK A 8-13. SZAKASZAI IS VONATKOZNAK ÖNRE]

8. Meghatározások

A használati feltételek 9-13. szakaszának értelmezéséhez az Australian Consumer Law a 2010. évi verseny- és fogyasztóügyi törvény (Cth) 2. számú jegyzékét jelenti.

9. Australian Consumer Law

A jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem alkalmazandó, ha az kizárja, korlátozza vagy módosítja az Australian Consumer Law értelmében önt megillető bármely jogot vagy jogorvoslatot, ha azt a jogot vagy jogorvoslatot törvényesen nem lehet kizárni, korlátozni vagy módosítani.

A jelen használati feltételekben foglaltakkal ellentétes bármely rendelkezés ellenére, ha Ön az Epsontól fogyasztóként árut (kivéve az utánpótlás céljából beszerzett árukat) és szolgáltatást vásárol, arra az Australian Consumer Law által előírt törvényes garanciák vonatkoznak, amelyeket a jelen használati feltételek semmilyen más feltételei nem zárhatnak ki.

A törvényes garanciák közé tartoznak (korlátozás nélkül) a következők:

Amennyiben az Epson nem tesz eleget az ön számára az Australian Consumer Law értelmében járó fogyasztói garanciának, ön az Australian Consumer Lawben meghatározott jogorvoslatokra jogosult. A szolgáltatás súlyos hibái esetén ön jogosult:

Ön jogosult arra is, hogy visszatérítést vagy cserét kérjen az áruk súlyos hibái esetén.

Ha az áru vagy a szolgáltatás hibája nem súlyos, akkor jogosult a hiba észszerű időn belül történő kijavítását kérni. Ha ez nem történik meg, akkor jogosult az áru visszatérítésére, illetve a szolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondására és a fel nem használt rész visszatérítésére.

Ön jogosult továbbá kártérítésre az áru vagy szolgáltatás meghibásodásából eredő bármely más, észszerűen előrelátható veszteségért vagy kárért.

10. Képviselet és garanciák kizárása

A 3.1-es szakasz nem vonatkozik önre. Helyette az alábbiak alkalmazandóak:

AZZAL A KIKÖTÉSSEL, HOGY ENNEK A SZAKASZNAK EGYIK RENDELKEZÉSE SEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY MÓDOSÍTJA AZOKAT A GARANCIÁKAT, JOGOKAT VAGY JOGORVOSLATOKAT, AMELYEKET AZ AUSTRALIAN CONSUMER LAW ÉRTELMÉBEN NEM LEHET KIZÁRNI, a Seiko Epson Corporation semmilyen garanciát nem vállal a webhelyen található tartalmak, anyagok vagy az információk pontosságát vagy teljességét illetően, beleértve a szoftvereket, a dokumentumokat és a gyakran ismételt kérdéseket.

11. Termék beszerzése fogyasztói vagy kisvállalkozói szerződés alapján

Ha:
1. ön egy magánszemély, és a webhelyet teljes egészében vagy túlnyomórészt személyes vagy háztartási használatra vagy fogyasztásra használja; vagy
2. ezek a használati feltételek kisvállalkozói szerződésnek minősülnek (az Australian Consumer Law időnkénti meghatározása alapján),
akkor a 12-13. szakasz vonatkozik Önre.

12. A webhely információi és anyagai

A 3.2-es szakasz nem vonatkozik önre. Helyette az alábbiak alkalmazandóak:

A 9. szakasz értelmében a Seiko Epson Corporation semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az ezen a webhelyen található információk hibáiért, és a Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, felelősségért, büntetésért, bírságért, költségért vagy fizetésért, amely az ezen a webhelyen található információk vagy anyagok ön általi használatából ered, kivéve, ha az Epson vagy az alkalmazottai, tisztviselői, szerződéses partnerei vagy ügynökei tévedéséből, csalásából, gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből ered. A webhelyen található összes anyag és információ előzetes értesítés nélkül változhat.

13. Tiltott magatartás

A 4.1-es szakasz nem vonatkozik önre. Helyette az alábbiak alkalmazandóak:

A webhely használatával kapcsolatban az alábbiak tilosak:

 1. olyan cselekedet, amely hátrányt vagy kárt okoz egy harmadik fél vagy a Seiko Epson Corporation számára;
 2. olyan cselekedet, amely sérti vagy sértheti az alkalmazandó törvényeket vagy rendeleteket;
 3. a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül olyan termékek értékesítése, licencbe adása, terjesztése vagy közzététele, amelyek készítése vagy gyártása az ezen a webhelyen közzétett eljárás szerint történt, illetve amelyek bármilyen más módon sértik a Seiko Epson Corporation szellemi tulajdonjogait.

Utolsó frissítés: 2024