ضوابط استفاده

این وبسایت ("وبسایت" یا "سایت") تحت مدیریت و اداره Seiko Epson Corporation ("Epson") است. استفاده شما از این وبسایت تحت شرایط توصیف شده در زیر ("شرایط استفاده") است. پیش از ادامه کار ضوابط استفاده را به دقت بخوانید و بفهمید.

اگر از این سایت در استرالیا استفاده می کنید، بخش های اضافی 8 تا 13 این سند ممکن است در مورد شما کاربرد داشته باشد. در بخش های 9 و 11 توضیح داده می شود این بخش ها چه زمانی ممکن است کاربرد داشته باشند. در بخش های 8 تا 13 درباره محافظت های قانونی توضیح داده شده است که تحت هیچ قانونی امکان لغو آنها وجود ندارد. هرکجا عنوان شده باشد، سایر شرایط در این «شرایط استفاده» به بخش های 8 تا 13 بستگی دارند.

1.  اطلاعات حق نسخه‌برداری

حق نسخه برداری مربوط به مواد استفاده شده در این وبسایت به Seiko Epson Corporation یا سایر اشخاص ثالث تعلق دارد. نسخه‌برداری، اصلاح، توزیع، انتشار، دانلود، آپلود، ارسال یا انتقال اطلاعات مندرج در اینجا، به صورت کامل یا جزیی و به هر شکل بدون کسب مجوز کتبی از Seiko Epson Corporation یا دارنده حق نسخه‌برداری ممنوع است.

2.  نشان‌های تجاری

 1. مارک های تجاری، مارک های سرویس، و مارک های لوگوی به کار رفته و نمایش داده شده در این وبسایت، مارک های تجاری ثبت شده یا مارک های تجاری ثبت نشده متعلق به Seiko Epson Corporation یا اشخاص ثالث هستند.
 2. استفاده از نام «Seiko Epson Corporation» و لوگو Epson، به هر شکل، از جمله (و نه محدود به) تبلیغات مربوط به توزیع مطالب این وب‌سایت، بدون کسب مجوز کتبی از Seiko Epson Corporation ممنوع است.
 3. برای مارک های تجاری، علامت های سرویس و آرم های به کار رفته یا نمایش داده شده در این وبسایت، به قسمت «Trademarks» مراجعه کنید.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  اطلاعیه سلب مسئولیت ضمانت و محدودیت مسئولیت

 1. بر اساس بخش 9 (که در صورت استفاده در استرالیا ممکن است کاربرد داشته باشد)، Seiko Epson Corporation هیچ نوع ضمانتی برای دقت یا کامل بودن هرگونه محتوا، مطالب یا اطلاعات، ازجمله نرم افزار، اسناد، یا سؤال های متداول موجود در این وبسایت ارائه نمی کند.
 2. بر اساس بخش 9 و/یا 11 (که در صورت استفاده در استرالیا ممکن است کاربرد داشته باشد)، تحت هیچ شرایطی Seiko Epson Corporation هیچ نوع تعهدی در قبال خطاهای اطلاعاتی موجود در این وبسایت ندارد و Seiko Epson Corporation در قبال هرگونه زیان و ضرر وارد شده به شما در نتیجه استفاده از اطلاعات یا مطالب موجود در این سایت تعهدی نخواهد داشت. مطالب و اطلاعات مندرج در اين وب‌سایت ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
 3. محتوای وب‌سایت‌های شخص ثالث که متعلق به Seiko Epson Corporation نیست و پیوند آنها در این وب‌سایت درج شده است یا پیوند این وب‌سایت در آنها درج شده است، با مسئولیت شرکت‌های مرتبط مدیریت می‌شود و تحت مدیریت Seiko Epson Corporation نیست.
  از وب‌سایت‌هایی که پیوند آنها در این وب‌سایت درج شده است، بر اساس شرایط استفاده منتشر شده در وب‌سایت‌های مرتبط استفاده کنید. Seiko Epson Corporation در قبال محتوای وبسایت های دارای پیوند یا هرگونه زیان وارد آمده در نتیجه استفاده از آنها تعهدی نخواهد داشت.

4.  رفتار ممنوع

 1. بر اساس بخش 11 (که در صورت استفاده در استرالیا ممکن است کاربرد داشته باشد)، در صورت استفاده از این وبسایت، موارد زیر ممنوع است.
  1. اقداماتی که باعث ایجاد زیان یا ضرر برای اشخاص ثالث یا Seiko Epson Corporation شود، یا احتمال ایجاد چنین زیان یا ضرری را به همراه داشته باشد.
  2. رفتاری که ممکن است ناقض قوانین یا مقررات شود.
  3. عملکرد فروش یا توزیع موادی که با توجه به روش یا روند پست شده یا منتشر شده در این وبسایت به عنوان محصول اولیه شما تهیه و ساخته شده است، بدون مجوز کتبی اولیه از طرف Seiko Epson Corporation.

5.  مرورگرهای پیشنهادی

 1. بهتر است که از آخرین نسخه مرورگر استفاده کنید.
 2. برای نمایش بهتر این وب‌سایت JavaScript و شیوه‌نامه‌ها را در تنظیمات مرورگر خود فعال کنید.

6.  استفاده از اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی مشتریان که در طول استفاده از این سایت به دست می آید به گونه ای مناسب با توجه به «سیاست حریم خصوصی» که توسط شرکت به صورت جداگانه تعیین شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

7.  قانون حاکم و حوزه قضایی

 1. ضوابط مندرج در اینجا مشمول قوانین ژاپن است و طبق آن تفسیر می‌شود.
  در صورت بروز اختلاف بین شما و Epson، طرف‌ها باید به حوزه انحصاری دادگاه منطقه توکیو (بدوی) مراجعه کنند.

[اگر از این سایت در استرالیا استفاده می کنید، بخش های اضافی 8 تا 13 زیر ممکن است در مورد شما کاربرد داشته باشد]

8. معنی عبارت ها

در بخش های 9 تا 13 این شرایط استفاده، Australian Consumer Law به معنای جدول 2 از قانون مصرف کنندگان و رقابت سال 2010 (Cth) است.

9. Australian Consumer Law

اگر حقوق یا موارد جبران خسارت به صورت قانونی قابل حذف، محدود شدن یا تغییر نباشند، هیچ موردی در این شرایط استفاده باعث از بین رفتن، محدود شدن، یا تغییر حقوق شما یا موارد جبران خسارت تحت Australian Consumer Law نمی شود.

اگر علی رغم موارد عنوان شده در این شرایط استفاده، کالا (بجز کالاهای تهیه شده برای اهداف تأمین مجدد) یا خدماتی را به عنوان مصرف کننده از Epson تهیه می کنید، این موارد تحت Australian Consumer Law دارای ضمانت نامه بی قید و شرطی هستند که تحت هیچکدام از مفاد این «شرایط استفاده» لغو نمی شوند.

این ضمانت نامه بی قید و شرط شامل موارد زیر است (اما محدود به آنها نمی شود):

تا جایی که Epson نتواند از ضمانت نامه مصرف کننده مربوط به شما تحت Australian Consumer Law تبعیت کند، شما از موارد جبران خسارتی که در Australian Consumer Law عنوان شده است برخوردار خواهید بود. برای موارد خسارت زیاد در رابطه با خدمات، موارد زیر به شما تعلق خواهد گرفت:

همچنین می توانید در موارد زیان زیاد در رابطه با کالاها، درخواست استرداد وجه یا تعویض کالا را داشته باشید.

اگر زیان در رابطه با کالا یا خدمات برابر با زیان زیاد و اصلی نباشد، زیان وارد شده به شما در زمانی منطقی جبران خواهد شد. اگر این کار انجام نشود، هزینه کالا به شما برگردانده می شود، قرارداد خدمات لغو می شود، و هزینه بخش استفاده نشده به شما برگردانده می شود.

همچنین برای موارد زیان و ضرر قابل پیش بینی از زیان در رابطه با کالا یا خدمات، خسارت شما جبران خواهد شد.

10. سلب مسئولیت در مورد ارائه و ضمانت نامه ها

بخش 3.1 در مورد شما کاربردی ندارد. در عوض موارد زیر اعمال خواهد شد:

بجز در این مورد که هیچ چیز در این بخش باعث حذف، محدود شدن، یا ایجاد تغییرات در ضمانت نامه ها، تضمین ها یا حقوق و جبران خسارتی که بر اساس AUSTRALIAN CONSUMER LAW قابل حذف، محدود شدن، یا تغییر نیست، Seiko Epson Corporation هیچ نوع ضمانتی برای دقت یا کامل بودن هرگونه محتوا، مطالب یا اطلاعات، ازجمله نرم افزار، اسناد، یا سؤال های متداول موجود در این وبسایت ارائه نمی کند.

11. تهیه محصول تحت قرارداد مصرف کننده یا مشاغل تجاری کوچک

اگر:
1. شخص هستید و از این سایت به طور کامل یا عمده برای مصارف شخصی، خانگی، یا مصرف خودتان استفاده می کنید، یا
2. این شرایط استفاده یک قرارداد تجاری کوچک را تشکیل می دهد (همانطور که این شرایط بعضی مواقع در Australian Consumer Law تعریف می شود)
بخش های 12 تا 13 برای شما کاربرد خواهد داشت.

12. اطلاعات و مطالب سایت

بخش 3.2 در مورد شما کاربردی ندارد. در عوض موارد زیر اعمال خواهد شد:

بر اساس بخش 9، تحت هیچ شرایطی Seiko Epson Corporation هیچ نوع تعهدی در قبال هرگونه خطای اطلاعاتی در این وبسایت ندارد، و Seiko Epson Corporation در قبال هرگونه زیان، ضرر، آسیب، خسارت، جریمه، هر نوع زیان مالی در نتیجه استفاده از اطلاعات یا محتویات این سایت مسئولیتی ندارد بجز تا حدودی که به اشتباه و در نتیجه کلاهبرداری، غفلت، یا اشتباه عمدی در عملکرد از سوی Epson یا کارکنان، مسئولین، پیمانکاران، یا نمایندگان او بوده باشد. همه اطلاعات یا مطالب در این وبسایت ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

13. اقدامات ممنوعه

بخش 4.1 در مورد شما کاربردی ندارد. در عوض موارد زیر اعمال خواهد شد:

در رابطه با این وبسایت نباید هیچکدام از کارهای زیر را انجام دهید:

 1. اقداماتی که باعث ایجاد زیان یا ضرر برای اشخاص ثالث یا Seiko Epson Corporation شود؛
 2. اقداماتی که باعث نقض قوانین قابل اجرا و قوانین یا مقررات شود؛
 3. فروش، صدور مجوز، توزیع، پخش محصولاتی که با توجه به روند منتشر شده در این وبسایت تولید یا تهیه شده باشند، یا به هر شکل حقوق معنوی Seiko Epson Corporation نقض شود، بدون اینکه از قبل از Seiko Epson Corporation مجوز کتبی گرفته شود.

آخرین به روز رسانی: 2024