Ρύθμιση του L805 Series

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας για πρώτη φορά ή όταν προσθέτετε έναν υπολογιστή σε έναν εκτυπωτή που έχετε ήδη ρυθμίσει.

1 Προετοιμασία του εκτυπωτή

Προετοιμάστε τον εκτυπωτή για την πρώτη ρύθμιση.

Προβολή »

2 Λήψη και σύνδεση

Μόλις πραγματοποιήσετε λήψη του δωρεάν λογισμικού για τη συσκευή σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης στον εκτυπωτή σας.

Λήψη »

3 Περισσότερες συσκευές;

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους υπολογιστές και έξυπνες συσκευές. Μεταβείτε στην τοποθεσία http://epson.sn από μια καινούργια συσκευή!